TSUTSUJINOIE

2013-NOW

Cliant : NPO Ajisai

Design & Management : Hiroyuki Tomitsuka

Construction : Takamoku Co;Ltd

Photographer : Hiroyuki Tomitsuka